Site announcements

Vaccines for 12 y/o to 17 y/o

Vaccines for 12 y/o to 17 y/o

by Lilibeth R Garcia -
Number of replies: 0

Hi Guys, this is good news for our students.  Pls forward this info asap.


Re: vaccine for 12y/o to 17y/o


Kabataang Isabeleño naman ang BIBIDA, handa na sa BAKUNA!


Magandang balita para sa mga kabataang Isabeleño nasa eded 12-17 taong gulang.

 Ito ay kaugnay sa pagsisimula ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccine para sa ating mga kabataang 12- 17 years old na may co-morbidity (Pediatric A3). Ang ceremonial vaccination para sa ating mga Pediatric A3 ay magaganap sa Biyernes, October 29, 2021 sa mga sumusunod na piling hospital: 

1. Gov. Faustino N. Dy Sr Memorial Hospital

3. Manuel Roxas District Hospiyal

4. Echague District Hospital

5. Milagros Albano District Hospital

6. City of Ilagan Medical Center

7. Prospero G. Bello Community Hospital


Paalala: Makipagugnayan sa mga nabanggit na hospital at dalhin ang mga sumusunod na dokumento sa araw ng pagpapabakuna

1. Medical Certificate ng Pediatric A3 na naglalahad ng detalye ng kanyang co-morbidity

2. Medical Clearance mula sa doctor na siya ay maaaring mabakunahan ng COVID Vaccine

3. Valid IDs ng magulang o legal guardian ng batang pababakunahan

4. Birth Certificate na magpapakita ng pagkakakilanlan at ugnayan.

5.  Huwag kalimutang isama ang mga magulang o legal guardian sa araw ng pagpapabakuna.


***BUT IF NO DR CERT IS AVAILABLE,  there's a DR on board to check and certify.  Except for cancer, heart   comorbids where Cert fr attending physician is required